Blog
RSS

Boldog akarsz lenni? Legyen tiszta a lelkiismereted!

2016-05-03

„Milyen boldogok, akiknek vétke megbocsáttatott! Mily öröm, hogy bűneik eltöröltettek! Micsoda megnyugvásra jutnak azok, akik bűneiket megvallották, és akiknek Isten megtisztította életüket!” (Zsoltárok 32:1-2 LB fordítás)

Ha bűntudatod van, vagy szégyelled magad, az tönkreteszi a boldogságodat. Ahhoz,hogy boldog legyél, meg kell szabadulnod a bűntudattól, és tiszta lelkiismerettel kell élned. A bűntudat és a boldogság nem fér meg egymás mellett.

A Filippi 2:15-ben így szól Isten Igéje: Éljetek tiszta, feddhetetlen életet, mint Isten gyermekei, ragyogó fényként tündököljetek e romlott és eltévelyedett emberekkel teli világban (NLT fordítás).

Talán ezt gondolod: „Szeretnék boldog lenni, de hogyan nyugtassam meg a lelkiismeretem, ha most éppenséggel nem tiszta?” Ha ebben a helyzetben vagy, a Zsoltárok 32:1-2 szavaira van szükséged: Milyen boldogok, akiknek vétke megbocsáttatott! Mily öröm, hogy bűneik eltöröltettek! Micsoda megnyugvásra jutnak azok, akik bűneiket megvallották, és akiknek Isten megtisztította életüket!” (LB fordítás)

A boldogság, az öröm és a megnyugvás három olyan dolog, amire mindenki vágyik. Mindannyian boldogok szeretnénk lenni. Mindnyájan élvezni akarjuk az életet, és szabadulni szeretnénk fájdalmainktól. A Biblia azt mondja, hogy ennek a kulcsa a tisztaság, a tisztaságot pedig Isten megbocsátó kegyelméből nyerhetjük el.

Vagyis a boldogság egyik titka: legyen tiszta a lelkiismereted!

Ehhez az szükséges, hogy minden nap kezdetén és végén tarts lelki számadást, melynek során beszámolsz Istennek mindenről, ami kettőtök közé áll, és elkészíted az aznap mérlegét. Ezt nevezik szellemi légzésnek: kilégzed a bűnvallást, és belélegzed Isten megtisztító erejét.  

Isten azt ígéri, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz Ő, megbocsátja vétkeinket, és megtisztít minket minden hamisságunktól (1 János 1:9 NIV fordítás).

Forrás: napiremeny.blog.hu
*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.02.04.)

Boldog akarsz lenni? Ne görcsölj az apró dolgokon!

2016-04-18

„Panaszkodás és vitatkozás nélkül csináljatok mindent, hogy senki se kritizálhasson titeket.” (Filippi 2:14-15 NLT fordítás)

Volt már olyan veled, hogy valami apróságon felhúztad magad és emiatt veszekedtél? Persze, hogy volt mindenkinél. Ez egy olyan dolog, amiről nagyon nehéz leszokni, mert a természetünkből adódóan mindannyian negatívan állunk a dolgokhoz. Egészen Ádámtól és Évától kezdve megy ez a vádaskodással és a kifogások keresésével. Kifogást keresünk a saját hibáinkra és megvádolunk másokat a botlásaikért – és így tovább. Elbújunk és lökdösődünk. Másokat hibáztatunk a mi problémáinkért.

A Filippi 2:14-15 azt mondja, hogy „Panaszkodás és vitatkozás nélkül csináljatok mindent, hogy senki se kritizálhasson titeket.” Ez lehet a Biblia egyik legnehezebb igeverse, nem gondolod?

A panaszkodók négy különböző típusába futok bele minduntalan.

Elsők a siránkozók. Felkelhetsz úgy reggel, hogy azt mondod, „Jó reggelt, Uram”, a siránkozók azonban ehelyett úgy kelnek, hogy „Te jó ég, megint reggel van?”.

A második a mártír típus. A leggyakoribb kifejezésük az, hogy „Senki sem értékel engem!”. A szánalomkeltés nagymesterei. Fintorognak és panaszkodnak, amikor nem találják meg a számításaikat.

Harmadsorban ott vannak a cinikusok. Az ő hozzáállásuk a „Miért problémázzunk? Úgy sem változik meg semmi”. Mindent megmérgeznek.

Végül a negyedik típusba tartoznak a perfekcionisták. Soha semmi sem elég jó nekik, a kedvenc kérdésük az, hogy „Ez a legjobb, amit tudsz?”.

Számomra a Biblia legrémisztőbb verse a Máté 12:36: „Minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján”.

Ettől ki kell, hogy rázzon a hideg. Mennyiszer volt már az, hogy panaszkodtál, siránkoztál, vagy vitatkoztál valamivel kapcsolatban, amikor nem kellett volna görcsölni ezeken az apróságokon? Ne görcsölj az apró dolgokon!

Ehelyett inkább „Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.” (1 Thesszalonika 5:18)

 

Forrás: www.napiremeny.blog.hu
* (Daily Hope by Rick Warren, 2016.02.03.)

Értsd meg, Isten a te oldaladon áll

2016-04-13

"Isten munkálkodik benned, hogy megadja neked a vágyat és az erőt a cselekvéshez az ő tetszése szerint." (Filippi 2:13. NLT fordítás)

Nem számít, hogy mivel kell szembenézned a következő héten, mert nem leszel vele egyedül. Isten veled van, ő benned van, ő érted van.

A Filippi 2:13. azt mondja: "Isten munkálkodik benned, hogy megadja neked a vágyat és az erőt a cselekvéshez az ő tetszése szerint." (NLT fordítás)

"Isten benned dolgozik." A "dolgozni" szó a görögben energos, innét származik az energia szavunk. Isten adja az energiát az életedben. Nem csak akaraterő hajt. Nem csak a saját erődből kell tovább menned. Isten azt mondja, ő megadja neked azt az erőt, amire szükséged van, nem számít mivel kell szembenézned.

Ő nem csak benned van, hanem veled van. A Biblia azt mondja: "Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek." (János 14:18., 20.) Ez egy igazi ígéret! A Biblia azt mondja, Krisztus benned él; a Biblia azt mondja, Krisztusban vagy Isten által; és szintén a Biblia mondja, hogy a Szent Szellem pedig megerősít téged. Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy az ördög elkapjon, át kell verekednie megát a Szentháromságon! Ez azért elég jó védelem. Ez felszabadít a félelmek alól.

Isten nem csak veled van és benned; ő érted is van. A Róma 8:31. azt mondja: "Ha Isten értünk van, senki sem győzhet le minket." (NCV fordítás)

Amikor a pásztor vezeti a nyájat, mindig vannak őrző kutyák mögöttük, akik hajtják a bárányokat, hogy tovább haladjanak a jó irányba.

A Biblia alapján ezek az őrző kutyák a te életedben a jóság és a kegyelem. Isten az ő jósága által olyan dolgokat ad neked, amiket meg sem érdemelsz. Az ő kegyelmének köszönhetően pedig nem azt adja meg neked amiket megérdemelsz.

Érezted már valaha Isten mosolyát az életedben? Ha nem, akkor nem igazán ismered Istent. Néhány ember azt gondolja, hogy Isten egy mérges szülő, aki folyton dühös rájuk. Ez nem így van. Isten érted van!

Ha boldog akarsz lenni, minden reggel úgy kell felkelned, hogy azt mondod: "Istenem, köszönöm, hogy ma velem leszel, hogy ma bennem leszel és hogy ma értem leszel."

Hát nem jó hír? Ha Isten veled van, benned van és érted van, akkor a világon mégis miért vagy elkeseredve?

Forrás: napiremeny.blog.hu
* (Daily Hope by Rick Warren, 2016. 02. 02.)

Egy szokás, hogy boldog légy: Engedd el!

2016-03-30

“...egyet cselekszem: azokat, amelyek mögöttem vannak, elfelejtve, azoknak pedig amelyek előttem vannak, nekifeszülve célegyenest futok Isten felülről való elhívásának jutalmáért, amely Krisztus Jézusban van.” (Filippi 3,13-14, Revideált Károli)

A boldogsághoz arra van szükség, hogy megtanuljuk a dolgokat elengedni és felejteni. Az aggódás nem fogja megváltoztatni a múltat, így el kell felejteni azt, amin nem lehet változtatni és a jövőre kell fókuszálni.

A Filippi 3,13-14 azt mondja: „“...egyet cselekszem: azokat, amelyek mögöttem vannak, elfelejtve, azoknak pedig amelyek előttem vannak, nekifeszülve célegyenest futok Isten felülről való elhívásának jutalmáért, amely Krisztus Jézusban van.” (Revideált Károli)

Meghatározott mértékű energiával rendelkezel. Ezért leszel fáradt. Ezért merülsz ki. Ezért leszel erőtlen.

Mivel meghatározott mértékű energiakészleted van, az az erőteljes javaslatom, hogy ne pazarolj arra belőle, hogy a múlton rágódsz. Minden nap válaszd azt, hogy az energiádat arra összpontosítod, ami éppen előtted van, és ami majd következik.

Ez a szokás nagyon fontos a boldogságodhoz, itt van három csapda, amivel tisztában kell lenned.

A bánkódás csapdája. El kell engedned azokat a dolgokat, amiket megbántál. Vannak olyan dolgok az életemben, amiről azt kívánom, bárcsak másképp csináltam volna? Persze. De nem kell hosszan ezeken rágódnom, mert úgysem tudom megváltoztatni őket. Ne pazarolj érzelmeket a bánkódásra.

A neheztelés csapdája. A nehezteléshez való ragaszkodásod csak neked árt, nem másoknak. Engedd el! A saját érdekedben, meg kell bocsátanod! Megérdemlik? Nem. De te megérdemled Isten megbocsátását? Nem. Azok, akik kegyelmet tapasztalnak, maguk is kegyelmet gyakorolnak.

A megszokás csapdája. Minden folyamatosan változik, nem tudod megállítani. El kell döntened, hogy vagy ellenállsz és zokon veszed ezeket a változásokat, vagy boldog leszel. A boldogság egy döntés.

Ahogyan az életedben végbemenő változásokra reagálsz, megmutatja a szellemi érettséged. Amikor az örökkévalóságnál kötelezed el magad és ez irányít téged, akkor bármilyen változás történhet körülötted, te választhatod azt, hogy boldog leszel.

Forrás: napiremeny.blog.hu
* (Daily Hope by Rick Warren, 2016.02.01.)

Boldog akarsz lenni? Soha ne hagyd abba a növekedést!

2016-03-26

Nem mondhatom, hogy tökéletes vagyok. Korántsem tanultam meg azt, amit megtanulhattam volna eddig, de folyamatosan haladok és végül olyanná leszek, mint amilyennek Krisztus engem látni szeretne, amiért megmentett engem. Nem, kedves testvéreim még mindig nem értem el a célt.” (Filippi 3:12-13 LB fordítás)

Jézust követni egy döntés, majd egy egész életen át tartó folyamat. Nem követhetsz valakit gyaloglás nélkül. Mozgásban kell lenned!

A Filippibeliekhez írt levél 3:12-13 azt írja: „Nem mondhatom, hogy tökéletes vagyok. Korántsem tanultam meg azt, amit megtanulhattam volna eddig, de folyamatosan haladok és végül olyanná leszek, mint amilyennek Krisztus engem látni szeretne, amiért megmentett engem. Nem, kedves testvéreim még mindig nem értem el a célt.” (Filippi 3:12-13 LB fordítás)

Pál ezt a verset már idős korában, egy római börtönben ülve írta. Élete végén járt már. Egy hihetetlenül érett ember volt. Azt mondta, hogy még nem érkezett meg. Ha valakinek joga lenne azt mondatni „Én már lelkileg megérkeztem”, azt gondolom pont az az ember lehetne, aki az Új Testamentum nagy részét írta. De Pál azt mondja: nem, még nem érkeztem meg. Még mindig növekszem. Még mindig tanulok. Még jobban Krisztushoz hasonlóvá szeretnék válni.

Mi az a csapda, ami eltávolít attól, hogy Pál példáját kövesd és folyamatosan növekedj Krisztusban? A bűn.

A bűn elválaszt a növekedéstől, mert úgy tesz, mintha minden rendben lenne és ezért te nem fogsz erőfeszítéseket tenni azért, hogy lelkileg érettebbé válj. Senkinél sincs minden rendben! Az alázat boldogsághoz vezet, mert taníthatóvá tesz minket!

A boldog emberek soha nem hagyják abba a növekedést. A boldog emberek soha nem hagyják abba a felfedezést, az erejük megfeszítését, a tanulást. Ha Te abbahagytad a növekedést, akkor nyomorúságos állapotban vagy, mert újra kell növekedned.

A boldogság és az alázat együtt járnak mert az alázatos emberek egyben taníthatók is. Mindig azt kérdezik: „Hogyan lehetek jobb férj? Hogyan lehetek jobb barát? Hogyan lehetek jobb főnök? Hogyan követhetném jobban Jézust?

Önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e? Ne sodródjatok azzal az árral, akik mindent biztosnak vesznek. Rendszeresen ellenőrizzétek magatokat. Első kézből kell megbizonyosodnotok arról, hogy a Jézus Krisztus bennetek van. Próbáljátok ki. Ha elbuktok a próbán, tennetek kell valamit!” (2Korinthus 13:5 MSG fordítás)

Forrás: napiremeny.blog.hu
*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.01.31.)

Boldog akarsz lenni? Ismerd meg jobban Istent!

2016-03-15

Mert határozott szándékom az,  hogy ... fokozatosan egyre mélyebben és egyre közelebbről megismerjem Őt, és hogy még jobban és még tisztábban meglássam, megismerjem és megértsem az Ő személyének csodáit.” (Filippi 3,10, AMP fordítás)

Arra lettél teremtve, hogy kapcsolatban légy Istennel. Csak becsapod magad, ha azt gondolod, hogy boldog  lehetsz anélkül, hogy Őt jobban megismered. Úgy leszel boldog, ha minden nap egy kicsit jobban megismered Istent.

Pál felismerte ezt, és a Filippi 3,10-ben ezt írja:Mert határozott szándékom az,  hogy ... fokozatosan egyre mélyebben és egyre közelebbről megismerjem Őt, és hogy még jobban és még tisztábban meglássam, megismerjem és megértsem az Ő személyének csodáit.” (AMP ford.)

Különbség van aközött, hogy tudsz valakiről, és aközött, hogy ismersz valakit. Többet tudok Justin Bieber-ről és Kim Kardashian-ról, mint amennyit szeretnék, de egyiküket sem ismerem. A feleségemet és a gyermekeimet viszont ismerem, mert időt töltők velük, és van velük személyes kapcsolatom.

Pál apostol nagyon jól ismerte Istent, mert volt Istennel egy személyes kapcsolata, és időt szánt arra, hogy megismerje Őt.

Istent nem lehet csak úgy véletlenül megismerni.  Határozott szándék és döntés kell hozzá.  Tegyél valamit ennek érdekében! Fektess ebbe időt!

Sajnos túl elfoglaltak vagyunk, és ez tönkreteszi a kapcsolatokat. Tönkreteszi a családunkkal való kapcsolatunkat és Istennel való kapcsolatunkat is.

Ahhoz, hogy megismerd Jézust, időt kell töltened Vele. Ha időt akarsz tölteni Vele, akkor időt kell szánnod erre. Csak 10-15 percet fordíts reggelente arra, hogy Istennel vagy és teljesen Őrá figyelsz. Semmi máson ne járjanak a gondolataid.  Csendesedj le és nyugodj meg. Meglátod, milyen nagy változást fog hozni ez az életedben.

Forrás: napiremeny.blog.hu
*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.01.30.)

Boldog akarsz lenni? Tudd, hogy mi számít és mi nem...

2016-03-11

"...minden mást értéktelennek tekintek ahhoz a végtelenül értékes dologhoz képest, hogy ismerem Krisztus Jézust, az én Uramat." (Filippi 3:8, NLT fordítás)

Minden nap, amikor fölkelsz, emlékeztetned kell magad arra, hogy mi számít és mi nem számít. Ne vonják el a figyelmed az élet jelentéktelen, apró-cseprő dolgai.

Miért olyan fontos ez a szokás? Észrevetted, milyen könnyen elveszíted az örömödet apró dolgok miatt? Történik valami lényegtelen de bosszantó dolog, és már oda is a boldogságunk. Valaki bevág eléd az úton, amikor be akarsz kanyarodni, és máris elveszíted a jókedved. Esetleg rosszul áll a hajad, vagy egy ruha már nem jó rád, és elveszíted az örömödet. Az apró dolgok vannak ránk néha a legnagyobb hatással - pedig nem is igazán számítanak.

Pál ezt mondja a Filippi 3:7-ben: "Régen ezeket a dolgokat nagyon értékeseknek gondoltam, most viszont értéktelennek tartom őket amiatt, amit Krisztus tett."

Mi volt a legfontosabb dolog számodra, mielőtt találkoztál Jézus Krisztussal? A munkád? A karriered? A pénzkeresés? Esetleg egy randevú? Vagy szerettél volna népszerű lenni? Esetleg a biztonság vagy a hírnév?

Pál azt mondja, hogy azok a dolgok már nem számítanak ahhoz képest, hogy milyen öröm Jézust ismerni.

A mai világunk tele van csapdákkal, amik megakadályoznak abban, hogy ezt a szokást kifejlesszük magunkban. Naponta reklámok ezrei bombáznak, hogy nem vagy elég értékes, amíg meg nem veszed ezt vagy azt a terméket. A tévében minden hír úgy hangzik el, mintha az lenne a legfontosabb. Pedig nem az! Egy tegnapi újság már semmit nem ér. Az, hogy valami sürgős és azonnal kell, nem jelenti azt, hogy fontos is.

Meg kell kérdezned magadtól minden dologgal kapcsolatban a következőt: Mennyire fog ez számítani 100 év múlva? Ami miatt most aggódom, számítani fog holnap? Valószínűleg nem fog számítani, és még kevésbé számít az örökkévalóság szempontjából.

Az örökkévalóság fényében, azt szem előtt tartva kell élned.

Amerikában az emberek folyamatosan a jelentéktelen dolgokat hajszolják. Olyan dolgokért élünk, amelyek nem igazán számítanak. Ha szembe akarsz menni az árral, koncentrálj olyan dolgokra, amelyek aktuálisak is, de az örökkévalóság szempontjából is van értékük. Amikor az örökkévalóság szemszögéből nézed a dolgokat, akkor rájössz, hogy az, amiért most aggódsz, az örökkévalóságban nem számít. Ha így élsz, nem leszel feszült és ideges, és boldogabb ember leszel.

"...minden mást értéktelennek tekintek ahhoz a végtelenül értékes dologhoz képest, hogy ismerem Krisztus Jézust, az én Uramat" (Filippi 3:8, NLT fordítás).

Minden nap gondolj arra, mi az, ami a legfontosabb.

Forrás: napiremeny.blog.hu
*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.01.29.)

Boldog akarsz lenni? Élvezd Isten kegyelmét!

2016-02-27

"Többé nem számítok arra, hogy a törvénynek való engedelmességem miatt válok igazzá;
inkább úgy válok igazzá, hogy hiszek Krisztusban. Isten minket a hitünk alapján tesz igazzá önmaga számára.”
(Filippi 3:9 – NLT fordítás)

Nem tudod kiérdemelni Isten elfogadását. Nem tudod kiérdemelni a szeretetét és az elismerését sem. Isten a szeretet, és Ő feltétel nélkül szeret téged. Ha boldog akarsz lenni, Isten kegyelmét kell élvezned és abban kell megnyugodnod minden nap.

A Filippi 3:3 ezt mondja: Mi keresztények annak örülünk és azt élvezzük nagyon, amit Krisztus Jézus tett értünk, és felismerjük, hogy képtelenek vagyunk megmenteni magunkat.” (LB fordítás)

Az egyik dolog, ami elrabolja a boldogságod, a törvényeskedés, a törvény betűjéhez való túlzott ragaszkodás. A törvényeskedés az, amikor be akarod bizonyítani, hogy szereted Istent. A törvényeskedés abban bízik, amit az ember tesz Istenért, ahelyett hogy abban bízna, amit Jézus tett az emberért. Amikor törvényeskedünk, azt gondoljuk, hogy törvényeket, szabályokat, utasításokat és korlátozásokat kell betartani ahhoz, hogy méltók legyünk valamire.

Honnan tudod, hogy mikor vagy törvényeskedő? Akkor, amikor ítélkező vagy más emberek felé. Honnan tudod, mikor élsz kegyelemből? Akkor, amikor könyörületes vagy mások felé. Azok, akik Isten kegyelmére és irgalmára hagyatkozva élnek, gyakran könnyebben megbocsátanak, mert felismerik, hogy Isten is folyamatosan megbocsát nekik.

A törvényeskedés elszívja az örömöt, szárazzá teszi az életed. És örömtelenné, szárazzá teszi a gyülekezetet is. Voltál már törvényeskedő gyülekezetben? Egy ilyen gyülekezet nem boldog, és hiányzik belőle az öröm. Mindenki csak kötelességből vagy bűntudatból van ott.

Az egyik legfelszabadítóbb érzés a világon az, amikor végre felismered, hogy semmit nem kell tenned azért, hogy Isten jobban szeressen. Ez a kulcs a boldogsághoz. Minden nap emlékeztesd magad Isten kegyelmére, élvezd és pihenj meg benne.

Többé nem számítok arra, hogy a törvénynek való engedelmességem miatt válok igazzá;
inkább úgy válok igazzá, hogy hiszek Krisztusban. Isten minket a hitünk alapján tesz igazzá önmaga számára.” (Filippi 3:9 – NLT fordítás)

Forrás: napiremeny.blog.hu

*(Daily Hope by Rick Warren – 2016.01.28.)

A hit rugalmasságot eredményez

2016-01-26

Mindenfelől bajok vesznek körül, és nehézségek szorongatnak bennünket, mégsem szenvedünk vereséget! Sokszor nem tudjuk, mitévők legyünk, de nem esünk kétségbe! Üldöznek, de Isten nem hagy el bennünket. Néha földre terítenek, de nem tudnak egészen elpusztítani.” (2Kor 4:8-9, EFO)

A hit elérhetővé teszi számunkra Isten ígéreteit, megmutatja nekünk az Ő erejét, az álmokat valóra váltja, és kitartást ad megpróbáltatásainkban.

Ugyanakkor a hit nem mindig mentesít a problémától. Gyakran inkább segít átmenni a problémán. Nem mindig veszi el a fájdalmaidat, hanem erőt ad az átvészelésükhöz. Nem szabadít ki a viharból, de mikor benne vagy, lecsendesíti a lelkedet.

Olvastam az ifjú holland keresztény, Corrie ten Boom történetét, aki rengeteg zsidónak segített megmenekülni a Holokauszttól, mielőtt ő maga is koncentrációs táborba került volna. Ő azt mondta, hogy azok élték túl ezeket a táborokat, akiknek a legmélyebb hitük volt. Miért? Mert a hit erőt ad, hogy kitarts a nehéz időkben is. A hit állhatatosságot szül.

Megannyi tanulmány mutatta ki, hogy a rugalmasság talán a legfontosabb tulajdonság, amit gyermekednek megtaníthatsz. (És természtesen saját életedben is nagy szükséged van rá!) Az a képesség, hogy „visszapattanj”. A készség, hogy véghezvidd, amit elkezdtél. Senki sem mondhatja el magáról, hogy élete egy szakadatlan sikersorozat. Mindenki hibázik. Mindannyian összezavarodunk olykor. Mindegyikünket érnek fájdalmas események. Mindnyájan szembesülünk problémákkal, ránk nehezedő nyomással. A sikeres emberek viszont rugalmasak.

Tudod, hányszor fordult már meg a fejemben, hogy lemondok saddlebacki pásztori titulusomról? Körülbelül minden hétfő reggel. Azt mondom: „Uram, túl nagy ez a gyülekezet. Túl sok ember, túl nagy felelősség. Nem vagyok elég bölcs. Ugyan, mit mondhatnék én ennyi embernek? Válassz valaki mást, aki alkalmasabb erre a munkára!”

De Isten így felel: „Folytasd!”

Mi adja a rugalmasságot a kitartáshoz? A hit! Az, hogy hiszed, hogy Isten bármelyik percben megváltoztathatja az életedet, és nem akarod ezt elszalasztani, ezért mozgásban maradsz. Az, hogy hiszed, hogy Isten pontosan azt adja, amire szükséged van, akkor, amikor szükséged van rá. Mindezt megteszi, ha megtanulod rábízni magad, és így beteljesítheti az életeddel kapcsolatos célját.

A hit nagy emberének, Pálnak a tanúságtétele így hangzik: „Mindenfelől bajok vesznek körül, és nehézségek szorongatnak bennünket, mégsem szenvedünk vereséget! Sokszor nem tudjuk, mitévők legyünk, de nem esünk kétségbe! Üldöznek, de Isten nem hagy el bennünket. Néha földre terítenek, de nem tudnak egészen elpusztítani.” (2Kor 4:8-9, EFO)

Forrás: napiremeny.blog.hu

*(Daily Hope by Rick Warren, 2015.12.29)

Honnan tudhatod, hogy Isten szeret téged?

2016-01-03

„Jó az Úr mindenkihez. Irgalmát bőséggel árasztja minden teremtményére.” (Zsoltárok 145:9 NLT fordítás, második kiadás)

Ha van valami, amit utálok, az a víztakarékos zuhanyfej. Ki nem állhatom! Mindössze egy vékonyka kis vízsugárra képes. Ez nem zuhanyzó, inkább csak csorgató! Elég megtermett fickó vagyok, így aztán eltart egy darabig, amíg sikerül egyáltalán benedvesítenem magam egy ilyen kis sugárral! 

Hogy nevezhetnek valamit zuhanynak, amiből nem zuhog a víz?

Ezért is annyira fontos nekem, amit a Biblia mond Isten szeretetéről.

A Biblia így szól: „Jó az Úr mindenkihez. Irgalmát bőséggel árasztja minden teremtményére”(Zsoltárok 145:9 NLT fordítás, második kiadás).

Isten irántad való szeretete nem csordogálás. A Biblia úgy fejezi ki, hogy Isten eláraszt minket szeretetével. Ő nem olyan szűkmarkú, mint a víztakarékos zuhanyfej.

A Zsoltárok 42:8 így hangzik: „Az Úr minden nap ontja rám kiapadhatatlan szeretetét.” 

Ha salátáról van szó, én nem az a fajta vagyok, aki ízesítésképpen épp csak belemártogatja a villát a salátaöntetbe. Én bizony jól nyakon zúdítom! Néha aztán több lesz az öntet, mint a saláta.

Isten is így szeret téged. Folyamatosan ontja rád szeretetét. Nem ért egyet mindennel, amit teszel, de feltétel nélkül szeret.

Honnan tudhatod, hogy Isten szeret téged?

  1. Isten figyelme életed minden részletére kiterjed. Életed minden mozzanatát nyomon követi a fogantatásodtól kezdve. Látta és ma is látja minden magaslatodat, mélységedet, jó, rossz és csúnya pillanatodat, és soha nem veszi le rólad tekintetét. Ő minden részletnek figyelmet szentel. Ezt teszi a szeretet: figyelmet fordít szeretete tárgyára.
  2. Isten közbenjárt az érdekedben. A szeretet arról szól, hogy adunk. Ha szeretsz másokat, gondjaik a te gondjaiddá válnak. Jézus ezt tette: már akkor sajátjainak tekintette a problémáidat, mielőtt te egyáltalán tudomást szerezhettél volna róluk. Azzal, hogy meghalt érted a kereszten, születésed előtt megoldotta a legnagyobb problémádat. A szeretet cselekedet. Jézus megteszi a kezdő lépést feléd, mielőtt megtudnád, hogy szükséged van rá. Ő azért jött, hogy az Üdvözítőd legyen.

A karácsonyi történetben a Biblia ezt mondja: „Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában” (Lukács 2:11 NIV fordítás).

Szükséged van Üdvözítőre! Ha nem lenne rá szükséged, Isten nem küldte volna el Jézust.

Hidd el, ha volna bármilyen más mód, hogy a mennybe juss – Isten nem tett volna hiábavaló erőfeszítést. Nem küldte volna Jézust halálra, ha nem lett volna célja ezzel. Ez a szeretet legnagyszerűbb példája – egy ember, aki életét áldozza egy másikért.

Forrás: napiremeny.blog.hu
(Daily Hope by Rick Warren, 2015.12.26.)

Copyright © 2014-2017 Komlói Baptista Gyülekezet, 7300 Komló, Engel Adolf u. 14/B - info (kukac) komloibaptista.hu - weboldal fejlesztő: Arteries Studio