Miért létezik a Komlói Baptista Gyülekezet?

Kik a baptisták?

A baptista közösség, a keresztyénség nagy családjának egyik tagja. Gyülekezetünk a Magyarországi Baptista Egyházhoz, mint szövetséghez kapcsolódik. Az újkori baptizmus, a XVI. században indult reformáció harmadik ágaként számontartott anabaptizmus szellemi öröksége. Világszövetségünk jelenleg körülbelül 40 millió tagot számlál.

Mit jelent a baptista név?

Baptista nevünk keresztelési gyakorlatunkra utal. Nem a csecsemő keresztséget, hanem a tudatos, megtéréshez kötődő bemerítkezést gyakoroljuk. A "baptista" szó, az újszövetség eredeti görög szövegében található baptisma főnévből származik, ami "bemerítést, bemerítkezést" jelent. Szeretnénk megerősíteni, hogy sem a babtista sem a batista írásmód nem helyes, bár nem sértődünk meg rajta. :) 

Mit jelent nekünk Jézus Krisztus?

Jézus Krisztus Betlehemben született több mint 2000 éve. Körülbelül 32 éves volt, amikor egy koncepciós per során elítélték és kivégezték, de a halálát követő harmadik napon feltámadt. Azt tanította, születésének, életének, halálának egyetlen célja van: megváltani az embereket a bűn rabságából. A bűn azt jelenti, hogy az ember elfordult Istentől és saját útján kezdett járni. Isten, Fiát adta a mi bűneinkért. Jézus Krisztus halála tette lehetővé az Isten és ember között megromlott kapcsolat helyreállítását.

Feltámadása a bizonyíték, hogy Isten elfogadta váltsághalálát, amelyet helyettünk vállalt magára. Ennek alapján ajánlja fel Isten a bűnbocsánatot és az örök életet minden embernek. Jézus Krisztus ma is él! Képes rá, hogy megváltoztassa bárki életét!

Jézus mondta: "Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek." (Biblia, Máté evangélium 11:28)

Gyülekezeti életünk, rendszeres programjaink

Azért élünk, hogy minél szélesebb körben beszéljünk a Bibliáról és a jó hírről, hogy Isten szereti az embereket, és meg akarja menteni őket. Készek vagyunk arra, hogy mindenki megismerhesse mindennapjainkat. A Komlói Baptista Gyülekezet minden programja nyilvános, szeretettel látunk!

Tedd meg az első lépést, amiről a jobb felső sarokban látható videó is szól!

A gyülekezet vezetője: Dr. Kovács Éva

Istentisztelet

Bibliai tanítás, éneklés, utána igény szerint kötetlen beszélgetések

Vasárnap  

9:30 - kb. 11:15 

Bibliaoktatás (Vasárnapi iskola) gyermekeknek, tinédzsereknek

A 3-12 éves korú gyermekek számára, az imaáhítat ideje alatt

Vasárnap

9:30 - 10:00

Istent keresők bibliaórája

Ha valaki döntést hozott Jézus Krisztus követése mellett, és szeretné a bibliai alapokat jobban megismerni, később bemeritkezni, ebbe a csoportba várjuk. Folyamatosan be lehet kapcsolódni, a találkozók témája időközönként ismétlődik.

Csütörtök 18:00 - 19:00

Ifjúsági program

IFI klub (közös játékok, kötetetlen beszélgetés, éneklés, bibliatanulmányozás, filmnézés, kirándulás)

Péntek

16:30 - 18:30

Női kör

Két-három hetenként (ld. programnaptár), vasárnap délután vannak női programjaink, ahova a gyülekezeti tagokon kívül ismerősöket, barátokat, érdeklődőket is várunk. A bibliatanulmányozások mellett közösségépítő beszélgetéseket, kreatív napokat tartunk, karitatív akciókat szervezünk. A „Teáscsésze” elnevezésű beszélgetős alkalom negyedévente, szezonális témákkal foglalkozik.

Vasárnap (kéthetente)

15:30 - 17:00

Házas kör

Havi egy alkalommal, változó időpontban (ld. programnaptár) beszélgetés, bibliatanulmányozás házaspárok részére, házaspárokat érintő témákban.

Vasárnap (havonta)

16:30 - 18:00

Copyright © 2014-2017 Komlói Baptista Gyülekezet, 7300 Komló, Engel Adolf u. 14/B - info (kukac) komloibaptista.hu - weboldal fejlesztő: Arteries Studio